Restaurering av smedjans tak 2019

Fortsatt renovering 20 augusti

Tisdagen 20/8 på förmiddagen fortsatte renoveringen av smedjan i Gladhammar och denna gång var restaureringen av taket det som låg framför oss. Vi påbörjade också arbetet med skorstenen, som så småningom ska muras om.

Röjning vid Smedjan 4 juli 2019

Mycket sly och buskar har vuxit upp runt Smedjan och nu var det dags att röja för att göra Smedjan mer synlig från vägen. Även stigen fram till hällristningen som ligger ett stycke bort från smedjan behövde göras mer framkomlig. Själva hällristningen var också i stort behov av en ”uppstädning”. Innan har Länsstyrelsen kontaktats och de gav klartecken till att borsta av hällristningen. En förmiddag med röjning och borstning gav resultat.

Arbetsdag vid Smedjan 27 juni 2019

En av hembygdsföreningens uppgifter är att vårda och bevara vårt kulturarv. Den här dagen var det dags att ta sig an smedjan. Taket behövde ses över. Trasiga tegelpannor byttes ut mot hela och nya vindskivor samt vattbrädor tjärades och sattes upp. Efter några timmars arbete kunde vi se ett gott resultat. Nöjda kunde vi slå oss ner och äta en sommarlunch bestående av sill och potatis.

Comments are closed.