Restaurering av smedjans tak 2019-20

Tisdagen 20/8 på förmiddagen fortsatte renoveringen av smedjan i Gladhammar och denna gång var restaureringen av taket det som låg framför oss. Vi påbörjade också arbetet med skorstenen, som så småningom ska muras om.

Smedjan klar 2019

Comments are closed.