Hembygdsföreningens program 2018

  • 17/4 Städning av hembygdsgården, kl. 17.00.
  • 4/5  Naturvandring till Kolarkojan, Tjursbo. Samling kl. 17.30 vid P-platsen E 22 – Lunds by. Medtag kaffekorg och egen korv för grillning.
  • 12/8 Hembygdsdag i Lunds by med friluftsgudstjänst kl. 11.00. Program se annons i VT
  • 14/9 Visafton i hembygdsgården kl. 18.30. Anmäl dig till: 070 654 52 68 eller 070 562 51 37
  • 19/10 Kura skymning vid smedjan i Lunds by, kl 18.00 
  •           
  • 3/3 2019. Årsmöte kl. 15.00. Se annons i VT.        

Comments are closed.