Hembygdsföreningens program 2022

  • 6 mars 2022 årsmöte, kl. 15.00 i ”Ladan” Hembygdsgården Lunds by.
  • Städning av hembygdsgården.
  • 13 maj Naturvandring
  • 7 aug Hembygdsdag i Lunds by med friluftsgudstjänst kl. 11.00. Program se annons
  • 28 aug Höstpromenad
  • 16 sept Visafton i hembygdsgården. Anmälan.
  • 14 okt Kura skymning vid smedjan i Lunds by, kl 18.00       
  • Mars 2023. Årsmöte kl. 15.00. Se annons i VT.    

Aktiviteter kan tillkomma under året, så håll utkik!

Mer information om varje aktivitet kommer. Titta under På gång 2022

   

Comments are closed.