Hembygdsföreningens program 2019

  • 25/4 Städning av hembygdsgården, kl. 17.00-19.00.
  • 10/5  Naturvandring till Harsprånget, Gladhammar. Samling kl. 17.30 vid P-platsen E 22 – Lunds by. Medtag kaffekorg och egen korv för grillning.
  • 11/8 Hembygdsdag i Lunds by med friluftsgudstjänst kl. 11.00. Program se annons i VT
  • 13/9 Visafton i hembygdsgården kl. 18.30. Anmälan behövs.
  • 18/10 Kura skymning vid smedjan i Lunds by, kl 18.00 
  •           
  • 1/3 2020. Årsmöte kl. 15.00. Se annons i VT.        

Comments are closed.