Hembygdsföreningens program 2017

  • 13/4 Städning av hembygdsgården, kl. 17.00.
  • 12/5 Gökafton. Naturvandring runt Kyrksjön. Samling kl. 18.00 vid P-platsen E 22 – Lunds by. Medtag kaffekorg och egen korv för grillning vid Fågeldalen
  • 13/8 Hembygdsdag i Lunds by med friluftsgudstjänst kl. 11.00. Program se annons i VT
  • 1/9 Visafton i hembygdsgården kl. 19.00. Program se annons i VT
  • 13/10 Kura skymning vid smedjan i Lunds by, kl 18.00 
  •           
  • 4/3 2018 Årsmöte kl. 15.00 i Församlingshemmet. Se annons i VT.        

Comments are closed.