Aktiviteter i Hembygdsföreningen

Kyrkokören

Gladhammars/Västrums kyrkokör under ledning av Inge Jonsson.

Gladhammar/Västrum kyrkokör under ledning av Inge Jonsson medverkade med stämningsfull sång.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.