Aktuellt!

Hembygdsdag 7 augusti

Söndagen 7 augusti firar vi hembygdsdag vid hembygdsgården i Lunds by, Gladhammar. En gudstjänst inlederadagen kl. 11.00 därefter servering av kaffe med dopp alternativt våfflor. Kl. 13.00 startar programmet. Du kan läsa mer om vad som kommer ske under dagen här.

”Ladan” samlingslokal

Samlingslokalen ”Ladan” vid hembygdsgården färdigställdes under hösten 2020 och våren 2021. Lokalen invigdes i samband med den traditionella hembygdsdagen 8 augusti 2021.

Projektet har möjliggjorts tack vare ideella krafter i föreningen och projektstöd från bl a Kustlandet som har prioriterat projektet Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån. Även Tjustbygdens sparbankstiftelse och Västerviks kommun har bidragit. Läs om arbetet här.

Bildspel där arbetet kan följas – En samlingslokal blir till – byggnadsvård och nybyggnation.

Ordförande och styrelse

Vid årsmötet 6 mars omvaldes Conny Tyrberg till ordförande för 2022. Övriga ledamöter i styrelsen hittar du under Styrelsen.

Kontakt för synpunkter på hemsidan: helen.palmen@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.