Aktuellt!

Nu kan planerna kring projektet ”Ladan” snart bli omsatta i handling. Jordbruksverkets beslut Kustlandet har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljat ansökan om projektstöd för Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån.

Vid årsmötet 1 mars omvaldes Conny Tyrberg till ordförande för 2020. Övriga ledamöter i styrelsen hittar du under Styrelsen.

Kontakt för synpunkter på hemsidan: helen.palmen@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.