Aktuellt!

”Ladan” samlingslokal

Samlingslokalen ”Ladan” vid hembygdsgården färdigställdes under hösten 2020 och våren 2021. Lokalen invigdes i samband med den traditionella hembygdsdagen 8 augusti 2021.

Projektet har möjliggjorts tack vare ideella krafter i föreningen och projektstöd från bl a Kustlandet som har prioriterat projektet Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån. Även Tjustbygdens sparbankstiftelse och Västerviks kommun har bidragit. Läs om arbetet här.

Bildspel där arbetet kan följas – En samlingslokal blir till – byggnadsvård och nybyggnation.

Ordförande och styrelse

Vid årsmötet 6 mars omvaldes Conny Tyrberg till ordförande för 2022. Övriga ledamöter i styrelsen hittar du under Styrelsen.

Kontakt för synpunkter på hemsidan: helen.palmen@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.