Aktuellt!

Trots det rådande läget med pandemin har föreningen lyckats med att hålla i projektet ”Ladan” under hösten 2020 och våren 2021.

Vi inviger ladan i samband med den traditionella hembygdsdagen 8 augusti. Myket välkomna!

Årsmötet som tyvärr inte var möjligt att genomföra som planerat 7 mars 2021 har skjutits upp och kommer att genomföras söndagen den 29 augusti kl. 14.00. Efter årsmötet genomförs höstpromenaden samma dag kl. 16.00 där alla är välkomna att delta. Inbjudan till årsmötet kommer. Mer information kommer här.

”Ladan” samlingslokal

Planerna kring projektet ”Ladan” blir omsatta i handling. Jordbruksverkets beslut Kustlandet har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljat ansökan om projektstöd för Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån. Läs om arbetet här.

Ordförande och styrelse

Vid årsmötet 1 mars omvaldes Conny Tyrberg till ordförande för 2020. Övriga ledamöter i styrelsen hittar du under Styrelsen.

Kontakt för synpunkter på hemsidan: helen.palmen@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.