Aktuellt!

Vid årsmötet 1 mars omvaldes Conny Tyrberg till ordförande för 2020. Övriga ledamöter i styrelsen hittar du under Styrelsen.

Vi hoppas snart komma med mer information kring planerna kring projektet ”Ladan”.

Kontakt för synpunkter på hemsidan: helen.palmen@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.