Aktuellt!

Trots det rådande läget med pandemin har föreningen lyckats med att hålla i projektet ”Ladan” och även kunnat genomföra några av de planerade aktiviteterna under 2020.

Årsmötet är tyvärr inte möjligt att genomföra som planerat 7 mars 2021. Det är nu framskjutet och vi hoppas kunna genomföra det senare i år.

”Ladan” samlingslokal

Nu kan planerna kring projektet ”Ladan” snart bli omsatta i handling. Jordbruksverkets beslut Kustlandet har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljat ansökan om projektstöd för Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån. Läs om arbetet här.

Ordförande 2020

Vid årsmötet 1 mars omvaldes Conny Tyrberg till ordförande för 2020. Övriga ledamöter i styrelsen hittar du under Styrelsen.

Kontakt för synpunkter på hemsidan: helen.palmen@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.