Besöksmål i Gladhammar

Välkommen till Gladhammar

De tre byarna Gladhammarsbyn, Lunds by och Fårhult ligger i Tjustbygden, omgivningar präglade av ett mosaikliknande öppet landskap; en gammal kulturmiljö med fina, omtyckta vandringsleder. Här finns ett rikt djurliv med kronhjort, dovhjort, rådjur, älg och vildsvin. Tjustbygden med sina cirka 50 fornborgar är ett av landets fornborgstätaste områden med lämningar daterade till 400-600 e.Kr., och fornborgen vid Fälgaren är en av dem. Alla gravhögar eller rösen i bygden vittnar om att bronsålderns folk bodde här och började forma vår bygd.

Tjustbygden är känt som ett område med många bronsåldersbosättningar och här finns omkring 1000 rösen registrerade. Högarna eller rösena kom till under en period av bronsåldern, den sk ”storhögsbyggarna”, 1800-1100 f.Kr.

I tätorten och brukssamhället Gunnebo finns ett litet museum som ligger på vägen mot Västrum, en låg rödfärgad ryggåsstuga med tillhörande ladugård där bland annat de gamla vagnarna, som tidigare fanns i Lunds by, finns att se. Här håller man öppet alla söndagar i juni – augusti, mellan klockan 15-17.

I södra delen av socknen ligger Sundsholms säteri, som har tidiga anor, som bland annat en skeppssättning vittnar om. Ellen Key, som flyttade med sina föräldrar till Sundsholm, blev sedermera känd över stora delar av Europa genom sitt författarskap och sina för sin tid radikala åsikter i kvinnofrågor och barnuppfostran.

Gladhammars kyrka

År 1886 invigdes Gladhammars nya kyrka, som ligger öster om E22. Den ersatte en träkyrka från 1100-talet. Koret i den gamla kyrkan var byggt av sten och fick en tid fungera som gravkapell, men tre år senare revs allt det gamla. Församlingen anhöll hos myndigheterna att få ”sälja överflödiga och obrukbara inventarier”. Dessa bestod enligt skrivelsen av orgelverk, predikstol, en kista, två ekskåp, tre ljuskronor av mässing, diverse ljusstakar och ljuspipor, en stol samt ett bord. Mässingskronorna sattes dock upp i den nya, rundbyggda tegelkyrkan i nygotisk stil. Den skulpterade predikstolen hamnade på Länsmuséet i Kalmar.

Läs mer om kyrkan

Lunds by

Lunds by ligger i Gladhammars socken i Tjust härad. Lund eller Lunden, var troligen uppkallad efter en forntida offerlund. I gamla tider lär Gladhammars prästgård legat en bit ifrån den nuvarande på en äng som kallas ”tomten” och flyttades 1623 till Västrum. Prästgården skulle bli gruvfogdeboställe. ”Tomten” ligger strax bakom hembygdsgården ner mot ån.

Läs mer om Lunds by

Gladhammars gruvor

Gladhammarsgruvorna tillhör de äldsta i landet. De har med kortare och längre uppehåll bearbetats under en tidsrymd av omkring sexhundra år. Järnmalm bröts från år 1525 och en hytta för järnframställning fanns vid Torsfallsån ett år senare. Kopparmalm började brytas på 1560-talet då greve Svante Sture får höra talas om att järnmalmen vid Gladhammar var så uppblandad med koppar och svavel, dvs kopparkis, att järnet i praktiken var odugligt.

Läs mer om Gladhammars gruvor

Vandringsleder

I Lunds by startar tre fina vandringsleder.

Läs mer om vandringslederna

Valstad kvarn

Valstad kvarn är ett besöksmål vi rekommenderar. Miljön är från 1700-talet och utgörs av två byggnader, en äldre som fungerat som benstamp samt den egentliga kvarnbyggnaden som är från 1867. En vacker plats att rasta vid. Kvarnen är på senare år upprustad med ny vattenränna och nytt vattenhjul.

Smalspåret

Stationshuset i Fårhult , tidigare Värdshuset ”Den Gröna Tuppen” ligger intill smalspåret.

Smalspårsjärnvägen Västervik – Hultsfred är den ”röda tråd” – sju mil lång – som binder samman cykel- kanot- och vandringsleder med en rad intressanta besöksmål i Tjust. Från exempelvis Verkebäck kan man ta tåget – eller varför inte cykeln på tåget – och påbörja en spännande resa. Det finns oräkneliga skatter att upptäcka längs banan. För resinfo se Tjustbygdens Järnvägsförening, www.hwj.nu eller frågor info@hwj.nu

Stationshuset i Fårhult – I Fårhult cirka 3 km från Gladhammar ligger det K-märkta f d stationshuset. Det upprustades under 1980-talet och fungerade därefter som värdshus kallat ”Den gröna tuppen” fram till 2015. Under den perioden fick värdshuset många celebra besök som Astrid Lindgren, som var engagerad i smalspårets bevarande och kung Carl XVI Gustaf dinerade där 2005 i samband med Ankarsrum bruks 350-årsjubileum. Under 2020 har en ny ägare tillträtt och driver verksamheten. ”Gröna Tuppen” har en hemsida och finns på Facebook. Information finns också på Västerviks kommuns officiella guide.

Comments are closed.