Torp som funnits

Om du är ute och vandrar i skogarna runtom i Gladhammars socken är det troligt att du någon gång får syn på en skylt, som talar om att här låg det en gång ett torp. Det som är kvar av torpen är oftast resterna av husgrunder. Med början under 1970-talet gjordes en torpinventering av eldsjälen Ingvar Törnlöf, Gladhammars hembygdsförening. Det är tack vare den inventeringen som torpen och var de låg har blivit bevarat till eftervärlden. Under 2019 kompletterades den inventeringen av Sune Ivarsson, Gladhammars hembygdsförening med en uppdatering av platserna och dess koordinater. Detta för att det ska bli lättare att hitta torpgrunderna, som ibland är dolda i skogen.

Comments are closed.