Byggnadskommitté

En byggnadskommitté har bildats under 2020 för att arbeta med projektet ”Ladan”. De som ingår i kommittén är: Birger Andersson, Stefan Filipsson, Sune Ivarsson, Bengt Karlsson, Bertil Lundén, Per-Olof Nilsson och Conny Tyrberg.

Nu när projektet ”Ladan” är genomfört och samlingslokalen är klar fortgår deras arbete med att renovera hembygdsgården. Medel är ansökt för att kunna renovera taket på hembygdsgården och i samband med det ska hela huset rödfärgas och fönstren ska vitmålas.

Många krafter behövs till målningen av fasaden, kan och vill du vara med och hjälpa till är du mycket välkommen! Hör av dig till någon i byggnadskommittéen

1

Comments are closed.