Byggnadskommitté 2020

En byggnadskommitté har bildats under 2020 för att arbeta med projektet ”Ladan”. De som ingår i kommittén är: Birger Andersson, Stefan Filipsson, Sune Ivarsson, Bengt Karlsson, Bertil Lundén, Per-Olof Nilsson och Conny Tyrberg.

Comments are closed.