Hembygdsföreningens integritetspolicy

Integritetspolicy Gladhammars hembygdsförening.

Som alla föreningar har Gladhammars hembygdsförening ett medlemsregister för att kunna hantera medlemskapet och att komma i kontakt med sina medlemmar. Nu är det strängare krav enligt den nya lagen, dataskyddsförordningen (GDPR) på vilka personuppgifter som samlas in av företag och föreningar för sådana ändamål, hur de används och hur de sparas. Du som medlem i Gladhammars hembygdsförening ska känna dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Personuppgifter som samlas in är:

Namn, adress, telefonnummer och mailadress. Det är uppgifter som du själv lämnar i samband med att du blir medlem.

Personuppgifterna samlas in för att administrera medlemskapet i ett medlemsregister. Uppgifterna används också till att komma i kontakt med och kommunicera med medlemmarna.

Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister hos kassören, som ansvarar för att den är aktuellt.  Medlemsregistret sparas digitalt i kassörens dator och som utskrift i en pärm som kassören ansvarar för. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som finns i medlemsregistret och du kan också be att få dem rättade eller ändrade. Kontakta kassören för sådana ändringar. Kontaktuppgifterna till kassören hittar du på hemsidan under Styrelsen). Personuppgifterna kommer att raderas om medlemskapet av någon anledning upphör. Om det sker någonting i hanteringen så att dina personuppgifter röjs för obehörig (t ex stöld av dator), kommer du att meddelas. Anmälan sker också till Datainspektionen.

Kontaktar du föreningen via föreningens mailadress kommer personuppgifter som du då lämnat att tas bort då mailet raderas.

Personuppgifterna kommer inte att föras vidare till någon annan utan användas endast av Gladhammars hembygdsförening.

Personuppgiftsansvarig är ordförande i styrelsen (för kontaktuppgifter se Styrelsen).

Styrelsen för Gladhammars hembygdsförening

 

 

Comments are closed.