Levande kultur

Under den här rubriken hittar du artiklar och inslag om gammal kultur som hålls vid liv. Det handlar om hantverk, yrken och annan kultur som funnits i trakten och som ännu utövas av personer i Gladhammar med omnejd.

En del av artiklarna nedan finns i ”Stenmuren” – en skrift som ges ut av Kalmar läns hembygdsförbund

Kulturarvsdagen

Linodling

Under 2023 odlade vi lin på en dryg kvadratmeter av hembygdsgårdens trädgård. Hemslöjdskonsulent Thea Östin inspirerade oss att göra ett försök med linodling. Thea höll ett intressant föredrag på årsmötet 2023 om linodling, linets egenskaper och gav oss en inblick i linets historia med många anekdoter. Under juli månad började linet blomma så smått.

Bröder för arvet vidare

I Stenmuren nr 4 2019 var en artikel införd som beskriver hur bröderna bakar ostkaka, ystar ost och bakar i vedeldad ugn. En tradition som de lärt sig av sin mor och som är en del i deras vardag, framför allt inför julen. Artikeln från Gladhammars hembygdsförening kan du läsa i sin helhet:

Botorpsström – vattnets kraft i dåtid och nutid

Botorpström i norra delen av Kalmar län är idag en del av en vacker kanotled i ett vattensystem som mynnar ut i Östersjön. Vid vissa passager kan man se att Botorpströms vattensystem har varit med om en del förändringar fram till idag. Numera är det reglerat, men innan dess kunde vattendjupet variera.

Läs mera i artikeln Vattnets kraft i dåtid och nutid Gladhammars socken:

Comments are closed.