Kulturarvsdagen

I år 2020 var första gången som Gladhammars hembygdsförening anordnade Kulturarvsdagen. Det är ett arrangemang där man vill uppmärksamma det rika kulturarv som finns i Sverige. Vad kulturarv är kan du läsa mer om här.

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. Under andra helgen i september kan föreningar och andra intresseorganisationer anordna arrangemang för att lyfta fram det lokala kulturarvet. Här går att läsa mer om Kulturarvsdagen.

I Gladhammar med Lunds by ordnades en vandring på egen hand. Med hjälp av en karta letade man upp platser med en historia både i närtid men också längre tillbaka i tiden. Genom att scanna av en QR-kod fick man ta del av film- och ljudklipp eller information från hemsidor om platsen. Här nedan kan du digitalt ta dig runt på de olika platserna.

Alla inspelningar och bilder ägs av Gladhammars Hembygdsförening som innehar Copyright. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom nedladdning, tryckning, kopiering etc.

Platser att besöka

  1. Vid Hembygdsgården kunde man lyssna på en inspelning med Hans Villius, som han gjort till hembygdsföreningen. Där berättar han om Lunds by , anfadern Per Olssons historia och Lunds by efter Per Olsson. Bertil Lundén berättar om Lunds by, en sammanhållen by.
  2. Café i Lunds by, Bertil Lundén kåserar om tidigt 1900-tal i byn
  3. Om hällristningen berättar Helen Palmén.
  4. Fredrik Hulting ger en bild av den äldsta affären i Östralund, Gladhammar.
  5. 1934 byggdes en ny lanthandel Nya Östralund i Gladhammar, om den och dess betydelse berättar Conny Tyrberg.
  6. Nya caféet ”Permans café” byggdes utmed nya vägen under 1930-talet. Bertil Lunden minns.
  7. Bronsåldersrösen på Inger Gustavssons tomt berättar hon gärna om. Läs mer om dem på hemsidan.
  8. Om Gladhammars kyrka finns mycket att berätta och som Ann-Britt Björk gärna gör även sommartid då det är vägkyrka. Mera om kyrkan finns att läsa på hemsidan.
  9. Helen Palmen ger en tillbakablick kring Gamla kyrkskolan och dess historia.
  10. Om Gravkapellet och gamla kyrkan berättar Helen Palmén.

Comments are closed.