1. Västrumsfilmen 31 mars

Dags för premiär av filmvisning i ”Ladan”. Vi är glada att det är vår grannsocken som står för innehållet i form av den film som de gjort Västrumsfilmen – ”Dialekten i Västrum, en skärgårdssocken”. Den speglar hur ortsbefolkningen upplever sin hembygd och de förändringar som skett under deras levnad. Vi får också uppleva dialekten i Västrum som ger ett genuint intryck.

Varmt välkommen 31 mars kl. 18.00

Plats: Ladan, Lunds by i Gladhammar

Mer hur filmen kommit till går att läsa på Västrums hembygdsförenings hemsida.

Comments are closed.