4. Hembygdsdag 8 aug 2021

I år när restriktionerna släppt lite firar vi den traditionsenliga hembygdsdagen den 8 augusti och under dagen invigs den nya samlingslokalen. Dagen inleds med friluftsgudstjänst kl. 11.00 i trädgården intill hembygdsgården. Mellan kl. 12.00 – 13.00 är en kaffeservering öppen och kl. 13.00 påbörjas själva invigningen. Den inleds med två korta informationspass hur renovering och nybyggnation gått till, invigningstal följt av klippning av band och högtidlig fanfar med mera.

Därefter underhåller ”Lasse och hans vänner” med sång och musik.

Vi välkomnar besökare från både när och fjärran.

2019 års hembygdsdag var välbesökt.

Comments are closed.