0. Invigning av ”Ladan”

”Ladan” är i stort sett klar och invigningen av denna efterlängtade samlingslokal i Gladhammar äger rum under Hembygdsdagen söndagen den 8 augusti 2021. Hembygdsdagen inleds med en friluftsgudstjänst kl. 11.00. Mellan kl. 12.00 – 13.00 är en kaffeservering öppen och kl. 13.00 påbörjas själva invigningen. Den inleds med två korta informationspass hur renovering och nybyggnation gått till, invigningstal följt av klippning av band och högtidlig fanfar med mera.

Efter invigningen underhåller ”Lasse och hans vänner” med sång och musik.

Renovering och nybyggnationen kan ses här på hemsidan.

”Ladan” och hembygdsgården.

Comments are closed.