Hembygdsföreningen

CCI20150512 (1280x897) CCI20150512_0001 (1280x897)

Bildande av Gladhammars hembygdsförening

Bildande av Gladhammars hembygdsförening

CCI20150512_0005 (1280x897) CCI20150512_0007 (1280x897)Året var 1950 och komminister Gösta Viberg, samt andra i dåvarande landskommunen Gladhammar hade börjat nära tanken på bildandet av en Hembygdsförening.  Drivande krafter vid bildandet var även Ernst Johansson i Dala, Henrik Mårtensson i Lunds By samt Erik Örnvall i Släthed. Den 21 maj samlades en skara män i Gladhammars kommunalsal för att bilda det som idag är Gladhammars Hembygdsförening. En interimsstyrelse av nio personer tillsattes, nämligen Gösta Viberg, Gladhammar, Gunnar Holmberg, Fårhult, Aron Nilsson, Gladhammar, K.G Dahlström, Kilmare, John Brännström, Sundsholm, Ernst Johansson, Dala samt John Appelqvist, Ernst Hallberg och Erik Pettersson från Gunnebo.

De första föremålen till föreningen samlades in av Erik Örnvall, som även katalogiserade föremålen. Under 1953 överlämnades Lunds vattensåg till Hembygdsföreningen, med villkoret att sågen skulle repareras inom fem år vilket också fullföljdes. Föremålen förvarades först hos Ernst Hallberg i Ängstorpet på Gladhammars Frälsegård men flyttades 1958 till kyrkstallet vid kyrkogården, vilket var både rymligare och bättre.

 

 

 

De två översta bilderna visar hembygdsföreningens stadgar från 1950.

De tre nedre bilderna visar protokoll från första sammanträdet i kommunalsalen, maj 1950.

 

Comments are closed.