Utveckling av verksamheten

Under 2021 och 2022 har det varit många diskussioner kring hur föreningens verksamhet skulle kunna utvecklas, både i styrelsen och på medlemsmöten. Vid medlemsmötet 20 november 2022 resulterade det i ett förslag där olika områden känns aktuella att gå vidare med. Under januari 2023 har arbetet påbörjats framför allt med att utöka antalet aktiviteter med olika former av föreläsningar både digitalt och på plats i ”Ladan”. I tur står att se över hembygdsgården inventarier och att skapa olika teman i rummen.

Ett projekt har påbörjats med att dokumentera fastigheter i Gladhammar och Fårhult.

Är du intresserad av att vara med och bidra i stort som smått är du välkommen att höra av dig. Kontakta styrelsen om du vill hjälpa till.

Områden att utveckla

Förslag från medlemsmötet februari 2022

Är det något här du tycker är intressant? Hör av dig och/eller kom på medlemsmötet i januari. Det kan vara någon mer som vill fördjupa sig i det du tycker är intressant.

Comments are closed.