Styrelsen

  • Ordförande, Thomas Hedfors, 0490-200 21  thomas@hedfors.info
  • Vice ordförande, Sune Ivarsson, 0490-200 36 sune.ivarssona@gmail.com
  • Kassör, Nicolay Beck, 072-727 35 25  nicolay.beck@thellmanbeck.se
  • Vice kassör, Conny Tyrberg, 0490-201 52  conny.tyrberg@konsult.lrf.se
  • Sekreterare, Per Regnell, 073-343 98 27 per@regnells.se
  • Övrig ledamot,  Bengt Andersson, 073-2010 963
  • Suppleanter, Bertil Lundén, Inger Gustavsson och Jonas Wahlman

Kontaktman vid besök av grupper eller bussresor: Thomas Hedfors, 0490-200 21

Comments are closed.