Välkommen till Gladhammar

Vill du veta vad som händer i Gladhammar? Titta under rubriker Aktuellt och På gång 2022

På gång nu är ”Kura Skymning” 14 oktober.

Renovering av Hembygdsgården – tak och fasad

Under september påbörjades renovering av Hembygdsgårdens tak. I samband med det fick fasaden en översyn genom att den rödfärgades och fodren runt fönstren vitmålades.

”Mötesplats Ladan – En samlingslokal som både ska engagera bygdens befolkning och besökare utifrån ”.

Under 2021 färdigställdes samlingslokalen ”Ladan” vid Hembygdsgården i Gladhammar. Nu är den tillgänglig för alla att boka för både privatpersoner och andra verksamheter. Här finns mer information om lokalen och bokning.

Arbetet med samlingslokalen ”Ladan” har pågått 2020 – 2021. Läs mera om projektet i sin helhet.

Lär känna Gladhammar

Strax söder om Västervik hittar du byarna Fårhult, Gladhammar och Lunds by. Platsen är kanske mest känd för sin väderstation som ofta toppar temperaturmätningarna i landet, sin arkitektoniskt annorlunda kyrka, gruvan där man år 1525 bröt järnmalm och kulturminnet Lunds by. Men här finns mycket mer…

Gladhammmars kyrka invigdes den 1 november 1886. Varje sommar är den öppen för besökare, ”Vägkyrka”.

Gladhammar socken ligger i en vacker natur med anslutning till Östersjön med den kultur som detta medför med tidiga kommunikationer, som mestadels gick vattenvägen. Inom socknen ligger Gunnebo bruk, med tillverkning av exempelvis spik, skruv och kätting m.m. Bruket grundades på 1700-talet.

Gladhammars hembygdsförening

Gladhammars hembygdsgård är belägen mitt i Lunds by. Föreningen vill vara en samlingspunkt i bygden med årliga sammankomster, vandringar, visaftnar, hembygdsdagar m.m. Huvudinriktningen är att förvalta gården, dess byggnader och samlingar samt hålla bygdens historia levande. 

Comments are closed.