Välkommen till Gladhammar

Vill du veta vad som händer i Gladhammar? Titta under rubriken Aktuellt och På gång 2022

Just nu

har vi planer på gång… men om de går att genomföra vet vi inte på grund av det rådande läget.

Projekt ”Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån ”.

Under Nyheter kan du läsa om projektet ”Ladan”. Syftet med projektet är att både fylla behovet av en samlingslokal för bygdens invånare för möten, evenemang och sammankomster i Lunds by samt att tillgängliggöra en kulturmiljö för besökare.
Målet med projektet är att bygga en ändamålsenlig samlingslokal för evenemang och sammankomster i den byggnad som kallas Ladan.

Lär känna Gladhammar

Strax söder om Västervik hittar du byarna Fårhult, Gladhammar och Lunds by. Platsen är kanske mest känd för sin väderstation som ofta toppar temperaturmätningarna i landet, sin arkitektoniskt annorlunda kyrka, gruvan där man år 1525 bröt järnmalm och kulturminnet Lunds by. Men här finns mycket mer…

Gladhammmars kyrka invigdes den 1 november 1886. Varje sommar är den öppen för besökare, ”Vägkyrka”.

Gladhammar socken ligger i en vacker natur med anslutning till Östersjön med den kultur som detta medför med tidiga kommunikationer, som mestadels gick vattenvägen. Inom socknen ligger Gunnebo bruk, med tillverkning av exempelvis spik, skruv och kätting m.m. Bruket grundades på 1700-talet.

Gladhammars hembygdsförening

Gladhammars hembygdsgård är belägen mitt i Lunds by. Föreningen vill vara en samlingspunkt i bygden med årliga sammankomster, vandringar, visaftnar, hembygdsdagar m.m. Huvudinriktningen är att förvalta gården, dess byggnader och samlingar samt hålla bygdens historia levande. 

Comments are closed.