Byggnader

Hembygdsgård för 3000 kr

Nuvarande hembygdsgård i Lunds by inköptes år 1960 för 3000 kr av kyrkan för Hembygdsföreningens räkning, enär de ej hade råd att köpa den då. Hembygdsföreningen betalade av med 1000:- år 1961, sedan betalade föreningen 100:-/år i ränta till kyrkan fram till år 1972 då resterande 2000:- betalades

Innegården med vandringsverket i förgrunden.

Under de närmast kommande två åren renoverades fastigheten till i det närmaste ursprunglig stil.

Föreningens museum inrymdes från och med förvärvet i hembygdsgården och invigdes av dåvarande ordförande i Kalmar Läns Hembygdsförbund, Ivan Svanström, den 28 augusti 1962 i närvaro av etthundra personer. Trehundrafemtio arbetstimmar hade lagts ner på renoveringen som gjordes till största delen av föreningens femtio medlemmar.

Under våren 2007 elektrifierades hembygdsgården på initiativ av ordföranden Thomas Hedfors. Även detta arbete utfördes av frivilliga medlemmar i föreningen under ledning av Kent Karlsson. Idag finns stora delar av museiföremålen i en angränsande lada i Lunds by. De gamla vagnar som vi tidigare kunde visa i Lunds by är numera alla flyttade till Gunnebo. Hembygdsgården har genom åren varit mycket välbesökt, förutom alla familjer och enskilda har många busslaster med bland annat skolelever från när och fjärran varit på besök.

Ladan

I anslutning till hembygdsgården ligger Ladan. 2011 inleddes en renovering av taket där hembygdsföreningen fått stöd av bl a länsstyrelsen, då hela Lunds by är byggnadsminnesförklarad. Renoveringen innebar att hela taket sågs över för att göras tätt. Det blev också utbyte av takåsar samt tjärbehandling av takbrädor på ovansidan. 6 juli 2011 var det slutbesiktning av arbetet med renovering av taket på ladan. Magnus Johansson Kalmar läns museum, Joachim Wenström, Jocke Andersson och Micke Leandersson från Prozon samt Thomas Hedfors ordf. Gladhammars hembygdsförening besiktigade och godkände renoveringen. 

2020 påbörjades en renovering och inre ombyggnad av Ladan till en samlingslokal, läs mer här om detta. I augusti 2021 invigdes Ladan och är tillgänglig för både lokala sammankomster och för bokning.

Smedjan

Till hembygdsgården hör också en smedja, med diverse tillbehör, som föreningen fick som gåva år 1977 av Ragnar Johansson i Hildesborg.

Sågen

Vid bäcken, som rinner genom Lunds by, finns också en bysåg med vattenhjul, använd fram till 1929.

Sågen byggdes 1893 och var i dåligt skick 1953 när hembygdsföreningen fick den av Lunds byalag mot löfte att renovera sågen. 1958 var sågen renoverad och försedd med nytt sticktak. Markägarna i Lunds by och Karl-Gustav Dalström Kilmare skänkte virke till reparationen. Ruben Olsson Böljerum skänkte 500 kronor. 1979 ersattes sticktaket med plåt.

Tidigare fanns en ramsåg på samma plats. När den sågen byggdes har inte gått att få fram, men troligen under senare delen av 1700-talet.  Några hundra meter uppströms finns en damm för att säkerställa vatten under längre tid.

Lillstugan

Lillstugan

1990 erhöll Hembygdsföreningen lagfart med tillhörande tomt. Lillstugan, som står på tomten, hyrs sedan 2009 ut till permanent sommarboende. En omfattande renovering gjordes 1993 då vatten och avlopp installerades, samt en utvändig upprustning 2009.

Comments are closed.