Fornminnen i Gladhammar

Hällristning i Gladhammar

IMG_1263I Gladhammar finns en av alla de hällristningar som hittats i Tjust. Den uppmärksammades redan 1634 då  J H Rezelius stannade till på vägen hem från sin öländska resa och tecknade av den. På hällen kan man hitta 27 skålgropar, 19 fotsulor, en rännformig fördjupning och ett fynd som kan liknas vid en människofigur. Den hittas om man följer Tjustledens markeringar från Lunds by norrut till Hyttan, där en skylt visar vägen. Vid hällristningen finns information om hällristningen. Där finns också ett foto som härintill och det kan vara en hjälp att upptäcka de olika figurerna.

 

Jättegrytor

Vill man se jättegrytor finns det möjligheter i Gladhammar socken. Jättegrytor har bildats genom att strömmande vatten har fått en sten s k ”löpsten” att rotera tillsammans med grus och sten under en längre tid och urholkat berget. Många av jättegrytorna bildades under istiden då smältvatten forsat fram och tagit med sig ”löpstenen” som fastnat i en spricka. Där har den sedan med det virvlande vattnet satts i rotation.

IMG_0389Två av jättegrytorna ligger i närheten av Valstad kvarn, Verkebäck. Från Valstad kvarn går man vägen mot Granhulteå. Ca 500 m från väg 795 på höger sida är en pil uppsatt som visar vägen.

 

 

 

Jättegryta 1,5 m i diameter och 80 cm djup

Jättegryta 1,5 m i diameter och 80 cm djup

Jättegryta ligger i bergskanten 0,9 m i diameter och 1 m till 20 cm djup.

Jättegryta ligger i bergskanten 0,9 m i diameter och 1 m till 20 cm djup.

 

 

Comments are closed.