Fornminnen i Gladhammar

Hällristning i Gladhammar

IMG_1263I Gladhammar finns en av alla de hällristningar som hittats i Tjust. Den uppmärksammades redan 1634 då  J H Rezelius stannade till på vägen hem från sin öländska resa och tecknade av den. På hällen kan man hitta 27 skålgropar, 19 fotsulor, en rännformig fördjupning och ett fynd som kan liknas vid en människofigur. Skålgroparna tror man användes i fruktbarhetskulten. En tänkbar rit är att man malde säd i gropen och bad om goda skördar. Det finns dock andra tolkningar av syftet med skålgroparna. I folktron kallar man dem ofta för ”älvkvarnar”. Fotsulorna har också olika tolkningar om varför de knackats in. En teroi är att det också är inom fruktbarhetskulten och markerar då gudar. En annan teori är att de symboliserar människorna som bodde där. Eller också att fotsulorna markerar minnet av de döda, som levt i trakten och med de markera att de finns med i ritualer som utfördes.  

Hällristningen hittas om man följer Tjustledens markeringar från Lunds by norrut till Hyttan, där en skylt visar vägen. Vid hällristningen finns information om hällristningen. Där finns också ett foto (se ovan) och det kan vara en hjälp att upptäcka de olika figurerna.

Gravfält och bronsåldersrösen

Runtom i Gladhammars socken finns många gravfält från forntiden och mittemot Gladhammars kyrka söderut ligger två stora bronsåldershögar. 

 

 

Det finns både bronsåldersgravar och järnåldersgravar i trakterna runt Gladhammar. De består båda av stenar som lagts i högar över själva graven. Bronsåldershögarna är uppförda med mindre stenar jämfört med järnåldersgravarna, som har större stenblock. I större stenhögar antas mäktiga stormän vara begravda. 

Bronsåldern inföll i Sverige mellan ca 1800 f. Kr och ca 500 f. Kr och gravar från den tiden uppfördes nära strandlinjen, som låg betydligt högre då än idag. Därför ligger högarna på det som idag är kullar. De låg också så till att man lätt skulle kunna se högarna när man passerade förbi. Bronsåldershögarna i Gladhammar ger oss bevis för att det bott människor här långt tillbaka i tiden.

”Skeppssättning”

På Sundsholms ägor söder om Gladhammar finns många gravfält från bronssålders- och järnålderstid inom ett stort område norr om sjön Maren. Där kan man se något som i folkmun benämns som en ”skeppssättning”. Stora stenar är uppresta i form av ett skepp och i mitten ligger ett stenröse. Som fornfynd står det inte som en skeppssättning, men vem vet?

 

 

 

Jättegrytor

Vill man se jättegrytor finns det möjligheter i Gladhammar socken. Jättegrytor har bildats genom att strömmande vatten har fått en sten s k ”löpsten” att rotera tillsammans med grus och sten under en längre tid och urholkat berget. Många av jättegrytorna bildades under istiden då smältvatten forsat fram och tagit med sig ”löpstenen” som fastnat i en spricka. Där har den sedan med det virvlande vattnet satts i rotation.

IMG_0389Två av jättegrytorna ligger i närheten av Valstad kvarn, Verkebäck. Från Valstad kvarn går man vägen mot Granhulteå. Ca 500 m från väg 795 på höger sida är en pil uppsatt som visar vägen.

 

 

Jättegryta 1,5 m i diameter och 80 cm djup

Jättegryta 1,5 m i diameter och 80 cm djup

 

Jättegryta ligger i bergskanten 0,9 m i diameter och 1 m till 20 cm djup.

Jättegryta ligger i bergskanten 0,9 m i diameter och 1 m till 20 cm djup.

 

Comments are closed.