Vandra i Gladhammar

Gladhammars vandringsleder börjar i Lunds by. Gå västerut vid brevlådorna ned till ån.

Röd led: Lunds by – Gladhammars gruvor, cirka 4 km

Röd led Beskrivning på Västervik Outdoor hemsida

Gruvorna är kända sedan tidigt 1100-tal och området har ett högt kulturhistoriskt värde. Här finns spår av en månghundraårig industri. Det är, menar man, en av de äldsta industriellt präglade platserna i Kalmar län. På området fanns många slagg- och skrotstenshögar. De första privilegiebrevet, som tilldelades en tysk köpman, Casper Koobergher, är från 1525. I olika perioder har brutits järnmalm, koppar och kobolt. Det är faktiskt Sveriges största fyndighet av kobolt. Koboltmalmen har använts inom färg- och glasindustrin, bland annat. Gruvorna är inhägnade som säkerhetsåtgärd. Följ Tjustleden runt området ner till Tjursbosjön. Men stanna till vid den nyuppförda rastplatsen med möjlighet att grilla och njut av den vackra utsikten över sjön.

Välkommen till den inbyggda miniutställningen.

Här finns möjlighet att läsa historien om denna fornlämning. Under det arkeologiska arbetet mellan åren 2009 och 2011 har nya historiska rön framkommit. I analyserna av sedimentproppar från Tjursbosjön (bl a pollenanalys) har man funnit att någon form av metallhantering har förekommit här redan omkring år 750. Detta innebär att Gladhammars gruvområde är ett av de äldsta i Sverige. Avsluta denna historiska vandring med att gå tillbaka samma väg till Lunds by och parkeringen.

Blå led: Lunds by – Kyrksjön runt, 9 km

Blå led Beskrivning på Västervik Outdoor hemsida

Den börjar på gamla vägen genom Lunds by, vidare över E22 förbi Lilla Tolen, Stora Tolen och Eriksberg. Missa inte fågeltornet, läs mer om det under ”Grön väg”! Från Eriksberg fram till Marstrand är vägen sämre, mer som en stig. Därefter går vägen förbi Perstorpet ut på Västrumsvägen. Följ blå pilar, så går du inte fel. Vid Ganthem är utsikten mycket vacker över Kyrksjön. På vänster sida, cirka 300 m längre fram, finns markering för rastplats ner mot sjön, där finns det möjlighet att grilla. Du passerar det gamla hemmanet Släthed och torpstället Fridhem på din väg upp mot Gladhammars by.

Vid Gladhammarsby. Akvarell och blyerts av Erling Johansson, 1990.

Socknen har för övrigt fått sitt namn efter byn, som på 1300-talet nämndes ”Clat Hambre”. I byn finns fortfarande gårdarna Skattegården och Frälsegården, som du passerar. Fortsätt vandringen längs grusvägen, Gladhammars Bygata, mot E22 och bilparkeringen nedanför Lunds by.

Grön led: Lunds by – Ekenässjön runt, 15 km

Grön led Beskrivning på Västervik Outdoor hemsida

Grön väg börjar som den blå fram till Lilla Tolen. Där går du till höger på en stig som går förbi fågeltornet vid sjön Tolen. Den fågelintresserade får inte missa det! Under flyttningen vår och höst kan man se många arter här. Trana, svarhakedopping, brun kärrhök och knipa finns hela sommaren tillsammans med alla sångare. Har man tur kan man vid rätt tillfälle se både älg och hjort från tornet. Passera över E22 igen. Vägen fortsätter genom skogsmarker förbi några torp fram till Annerössle. Före Annerössle gård finns, ungefär tvåhundra meter från vägen, två jättegrytor. Pilar visar vägen.

Paus vid Fagertorp

Därefter går du till Fagertorp, som verkligen gör skäl för sitt namn. Härefter sammanfaller Gröna leden med Tjustleden, etapp tre. Vid Ekenäs finns några riktigt stora rösen, även en båtformad grav vid stranden av Tjursbosjön. Så småningom kommer du till Gladhammars gruvor vid Käringryggen. Gruvorna hade olika ägare fram till 1777, då man upptäckte koboltmalm i området. Brytning av kobolt pågick fram till 1803. Senare återupptogs brytningen och ett kross- och valsverk för anrikning uppfördes. Malmfältet var en gång en av landets största koboltproducenter. Denna promenad är en lagom dagstur med matsäck.

Comments are closed.