Verksamhet under året

Årsmöte 1 mars 2020

25-talet medlemmar mötte upp vid hembygdsföreningens årsmöte,  söndagen 1 mars. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar  blev det en stund för information kring hembygdsföreningens hemsida och Facebook-sida. Det var också ett stort intresse för planerna att bygga om ”Ladan” till en samlingslokal. Bidrag är beviljade och nu inväntas bygglov.

Kaffekommittén hade ordnat mycket god förtäring i form av smörgåsar och ostkaka serverad med kaffe eller te. Stort tack till dem.

Restaureringen av smedjan 2019

20 augusti 2019 samlades några av föreningens medlemmar för att fortsätta restaureringen. Arbetet på taket fortsatte och förberedelser för att mura ny skorsten. Smedjan har också lyfts från marken, så att luft kan cirkulera.

Tegelpannor som ska upp på taket igen.

Tegelpannor som ska upp på taket igen.

IMG_0350

Röjning vid Smedjan och hällristning 4 juli 2019

Mycket sly och buskar har vuxit upp runt Smedjan och nu var det dags att röja för att göra Smedjan mer synlig från vägen. Även stigen fram till hällristningen som ligger ett stycke bort från smedjan behövde göras mer framkomlig. Själva hällristningen var också i stort behov av en ”uppstädning”. Innan har Länsstyrelsen kontaktats och de gav klartecken till att borsta av hällristningen. En förmiddag med röjning och borstning gav resultat.Smedjan från vägen

Hällristningen

Arbetsdag vid Smedjan 27 juni 2019

En av hembygdsföreningens uppgifter är att vårda och bevara vårt kulturarv. Den här dagen var det dags att ta sig an smedjan. Taket behövde ses över. Trasiga tegelpannor byttes ut mot hela och nya vindskivor samt vattbrädor tjärades och sattes upp.

2På smedjans tak 2019

På smedjans tak 2019

Smedjan klar 2019

Efter några timmars arbete kunde vi se ett gott resultat. Nöjda kunde vi slå oss ner och äta en sommarlunch bestående av sill och potatis.

Arbetsgruppen smedjan 2019

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.