Verksamhet under året

Röjning vid Smedjan och hällristning 4 juli

Mycket sly och buskar har vuxit upp runt Smedjan och nu var det dags att röja för att göra Smedjan mer synlig från vägen. Även stigen fram till hällristningen som ligger ett stycke bort från smedjan behövde göras mer framkomlig. Själva hällristningen var också i stort behov av en ”uppstädning”. Innan har Länsstyrelsen kontaktats och de gav klartecken till att borsta av hällristningen. En förmiddag med röjning och borstning gav resultat.Smedjan från vägen

Hällristningen

Arbetsdag vid Smedjan 27 juni

En av hembygdsföreningens uppgifter är att vårda och bevara vårt kulturarv. Den här dagen var det dags att ta sig an smedjan. Taket behövde ses över. Trasiga tegelpannor byttes ut mot hela och nya vindskivor samt vattbrädor tjärades och sattes upp.

2På smedjans tak 2019

På smedjans tak 2019

Smedjan klar 2019

 

 

 

 

Efter några timmars arbete kunde vi se ett gott resultat. Nöjda kunde vi slå oss ner och äta en sommarlunch bestående av sill och potatis.

Arbetsgruppen smedjan 2019

Städning av hembygdsgården 25 april

En torsdag kväll i april samlades ett tiotal medlemmar och med gemensamma krafter städades hembygdsgården. En vårstädning i ordets rätta bemärkelse. Nu är hembygdsgården klar för årets aktiviteter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.